In the newsPublications

Ontgroeien aan de groei

Groei is een klimaatkiller en bevordert ons welzijn allang niet meer… Lees het online artikel in Trouw, geschreven met Ontgroei collega Gerrit Stegehuis. (Een kleine correctie: de titel van de papieren versie is door de krant aangepast van ‘Ontgroeien van de groei’ naar ‘Minder groei is geen straf’. Het suggereert daarmee dat enige groei nog wel kan, terwijl dat niet de strekking van ons stuk is.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *